M·A·C ERKLÆRING OM DYRETESTING

PÅ VEI MOT EN VERDEN UTEN DYRETESTING


M·A·C tester ikke på dyr. Vi eier ikke egne laboratorier for testing på dyr, og vi ber aldri andre om å foreta tester på dyr for oss. M·A·C har aldri testet på dyr og vi fortsetter å spille en ledende rolle i bevegelsen som arbeider for å få en slutt på dyretesting over hele verden. Selv om noen lands myndigheter gjennomfører dyretesting for å dokumentere at produktet er sikkert før vi kan selge produktene våre, arbeider vi for å vise at det finnes alternativer. For å oppnå dette har vi inngått samarbeid med IIVS (Institute for In Vitro Sciences) for å øke bruken og aksepten for testmetoder som ikke involverer testing på dyr over hele verden.

 

 

FAQ


Her er svarene på noen av de mest stilte spørsmålene vi får. Hvis du har andre spørsmål, kan du KLIKKE HER for å sende oss en e-post. Vi ønsker å fortsette denne diskusjonen.

Hvilke land krever testing på dyr?
Kina er det eneste landet vi vet om som tester på dyr som ledd i vurderingen av produktsikkerheten.


Hvordan tester M·A·C sine produkter med hensyn til produktsikkerhet og effekt?
Vi bruker frivillige forsøkspersoner og vi gjennomfører eller betaler for in vitro-testing.


Eier M·A·C laboratorier som gjennomfører testing på dyr?
Nei. Vi eier ingen laboratorier som foretar testing på dyr noe sted i verden.


Hva er Institute for In Vitro Sciences?
INSTITUTE FOR IN VITRO SCIENCES (IIVS) utvikler og innfører programmer i land hvor in vitro-testing ikke er godkjent, i den hensikt å lære andre forskere om den vitenskapelig dokumenterte sikkerheten til disse metodene. Vi er stolte over å kunngjøre et nytt partnerskap med INSTITUTE FOR IN VITRO SCIENCES (IIVS) INSTITUTE FOR IN VITRO SCIENCES (IIVS), som skal bidra til å sikre at alternativ testing blir den globale standarden. Gjennom finansiering av IIVSs International Outreach Program (IOP), arbeider vi for å utgjøre en forskjell. IOP tilbyr ulik støtte i form av teknisk assistanse som forelesninger, workshops og praktisk opplæring for land som benytter dyretesting for å dokumentere sikkerheten til ingrediensene i et produkt.